недосконалий

(який не досяг досконалости, має певні вади); незрілий, недозрілий, невикінчений, недовершений, недороблений (не доведений до кінця й тому ще не досконалий); неопрацьований, необроблений, сирий (про художній твір, його мову, певний задум тощо — не до кінця відличкований); слабкий, немічний, недолугий, безпорадний (перев. про художній, науковий твір — незадовільний у змістовому й художньому відношенні, позбавлений майстерности); учнівський (який не відзначається самостійністю, зрілістю)
Пор. примітивний I

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • недосконалий — а, е. Який має недоліки, не є довершеним, не досяг досконалості. •• Недоскона/лий замі/нник товар, який має окремі властивості, аналогічні з іншим товаром, але і свої специфічні особливості. || Те саме, що відста/лий 3. || Який не розвинувся… …   Український тлумачний словник

  • недосконалий — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • ізоморфізм недосконалий (обмежений, переривчастий) — ізоморфізм, при якому відношення кількості елемента, який заміщає, до заміщеного, знаходиться в певних межах. Напр., ортоклаз і альбіт ізоморфні при високих т рах, а з пониженням т ри вони розпадаються на окремі мінерали …   Гірничий енциклопедичний словник

  • кустарний — а, е. 1) Прикм. до кустар 1). || Вироблений вручну, індивідуально. 2) перен. Примітивний, недосконалий. || рідко. Те саме, що аматорський. •• Куста/рним спо/собом вручну, індивідуально. 3) перен. Примітивний, недосконалий. || рідко. Те саме, що …   Український тлумачний словник

  • примітивний — I (перев. про твори мистецтва й літератури який не відзначається глибиною змісту, недосконалий формою; розрахований на невибагливі смаки), спрощений; лубочний, кустарний, нехитрий, бідний, убогий (змістом, задумом) Пор. недосконалий, поверховий… …   Словник синонімів української мови

  • Недашки — село Недашки Недашки Страна …   Википедия

  • безпорадний — а, е. Неспроможний своїми силами впоратися з чим небудь; який потребує допомоги, підтримки; безпомічний. || Який виражає безпомічність. || перен. Недосконалий, недовершений (про художній твір). Безпорадне становище …   Український тлумачний словник

  • блідий — а/, е/. 1) Без рум янця; позбавлений природного кольору (про обличчя). 2) Неяскравий, слабо забарвлений. || Який слабо світиться, дає слабке світло. 3) перен. Невиразний, недосконалий. 4) Уживається як складова частина різних ботанічних та інших… …   Український тлумачний словник

  • невикінчений — а, е. Не доведений до кінця; недовершений, недосконалий …   Український тлумачний словник

  • недовершений — а, е. Не остаточно закінчений; незавершений. || перен. Недосконалий, невикінчений …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.